Excursie naar het Depot en Chabot Museum

  • Door VVMA
  • 22 januari 2023
  • 0
  • 473 Views

Volgeboekt! Aanmelden kan niet meer

 De volgende Vriendenexcursie gaat naar twee Rotterdamse musea. Directe aanleiding is de opening eind 2021 van het veelgeprezen Depot Boijmans van Beuningen. Bijkomend is de schenking, die onze vereniging heeft gedaan aan het vlakbij het Depot gelegen Chabot Museum: het katheder dat wij hebben laten ontwerpen en maken door Ruud-Jan Kokke en dat zijn functie in Arnhem had verloren.

Het Museumpark is een epicentrum aan het worden van culturele en architectonische hoogtepunten. Het Chabot Museum en het Depot (ook wel, het is tenslotte Rotterdam, de Bloempot geheten) zijn de recentste toevoegingen, na het Natuurmuseum Rotterdam, de Kunsthal, het park zelf en het Nieuwe Instituut (voorheen het Nederlands Architectuur Instituut).  Op termijn moet een compleet getransformeerd Museum Boijmans van Beuningen volgen.

Tekening: MVRDV

173 jaar verzamelen

Depot Boijmans van Beuningen, ontworpen door MVRDV Architecten, is een publiek toegankelijk kunstdepot. Bezoekers zien het resultaat van 173 jaar verzamelen. Meer dan 151 000 verzamelde kunstwerken zijn er opgeslagen, gerangschikt en gestructureerd in veertien depotruimten met vijf klimaten. Naast de objecten zijn alle werkzaamheden die komen kijken bij het beheer en onderhoud van een collectie te zien. En daarmee kun je zeggen dat het eigenlijk geen museum is. Wij krijgen hier een rondleiding.

Foto: Chabot Museum

Chabot

Het kleinschalige Chabot Museum is gevestigd in een juweel van een villa uit de tijd van het Nieuwe Bouwen (1939) en presenteert nu de tentoonstelling ‘Roaring Twenties Rotterdam’. Deze periode bestrijkt het Interbellum en is samengesteld door gastconservator Wim Pijbes met werken uit de collectie Schortemeijer, verrijkt met bruiklenen van Kunstmuseum Den Haag, Museum Rotterdam en particulier bezit. Het museum richt zich op het internationaal expressionisme rond Henk Chabot (1894-1949), zijn tijdgenoten en hedendaagse geestverwanten.

Schilder en beeldhouwer Henk Chabot woonde en werkte in Rotterdam. Zijn nauwe betrokkenheid bij de gebeurtenissen van zijn tijd weerspiegelt zich weergaloos in één van zijn bekendste werken: ‘Brand van Rotterdam’ uit 1940, toen helaas veel van zijn werk verloren ging. In dit museum krijgen we een toelichting.

Foto: Chabt Museum

Kleine groepen

Zowel het Depot als het Chabot Museum ontvangen bezoekers in kleinere groepen. Daarom wordt ons gezelschap gesplitst (indeling wordt in de bus gedaan) om iedereen de gelegenheid te geven om beide goed te kunnen bezoeken. De gebouwen zijn dicht bij elkaar, evenals de locaties waar gezamenlijk koffie en de lunch worden verzorgd. Tijdens de wandelingen tussen de locaties zal, als het weer een beetje meewerkt, Raymond den Burger, eerder werkzaam als stadsarchitect in Rotterdam, kort proberen toe te lichten wat er allemaal in het Museumpark te zien is.

Praktisch

Het Depot is inwendig een transparant gebouw. Het museum adviseert mensen met hoogtevrees zich van tevoren te informeren over het gebouw. Bekijk daarvoor bijvoorbeeld de site. De traptreden zijn niet transparant. De liftschacht bijvoorbeeld weer wel.

In het Chabot Museum is geen lift voor bezoekers, maar alleen trappen. Houd hier rekening mee.

Voor verdere informatie: zie www.boijmans.nl/depot en www.chabotmuseum.nl

Programma

Vanaf 8.00 uur: aanmelden in Velp (bij NS-station/parkeergelegenheid aanwezig)
8.15 uur: vertrek bus Velp
10.15 uur: ontvangst met koffie/thee met iets lekkers in Het Nieuwe Café in het Nieuwe Instituut
10.45 … 11.00 uur: wandelen naar Depot of Chabot Museum volgens groepsindeling
11.0 … 12.15 uur: rondleiding Depot / bezoek met inleiding Chabot Museum
12.30 … 13.30 uur: lunch in de Westkop
13.30 … 13.45 uur: wandelen naar Depot of Chabot Museum volgens groepsindeling
13.45 … 15.00 uur: rondleiding Depot / bezoek met inleiding Chabot Museum
15.00 … 15.30 uur: op eigen gelegenheid voor allen om het Depot te bezoeken
15.30 … 16.30 uur: en afsluitend een drankje in Het Nieuwe Café
17.00 uur: vertrek bus
19.00 uur: aankomst Velp

Aanmelding

Per e-mail uitsluitend via vvma.excursies@museumarnhem.nl of per post:

VVMA p/a Badlaan 23, 6865 BE Doorwerth

onder vermelding van:

• naam,
• telefoon (mobiel en vast),
• aantal personen (bij meer dan 1 persoon aangeven, ‘Vriend voor Twee’ of introducé),
• eventuele dieetwensen,
• wel/niet in het bezit van Museumkaart, Rembrandtkaart of VriendenLoterij VIP-kaart (VriendenLoterij VIP- kaart is niet geldig in Chabot Museum!)

Kosten

€ 75 (introducés € 85,) per persoon. Dit is inclusief kosten bus, koffie met iets lekkers, tijdslot en entree Depot, rondleiding Depot, lunch, inleiding Chabot Museum en de afsluitende borrel.

Indien u geen Museumkaart of Rembrandtkaart heeft betaalt u zelf € 29 voor in totaal beide toegangen.

Let op!: de VriendenLoterij VIP-kaart is wel geldig in het Depot, maar niet in het Chabot Museum. Uw eigen betaling is daar dan € 9,-.

Betaling

door overmaking op het speciaal voor excursies bestemde rekeningnummer
NL23 INGB 0006 0781 11 t.n.v. Ver. Vrienden Museum Arnhem.
Aanmelding en betaling graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 22 februari

Aanmelding is pas definitief na ontvangst van betaling. Vrienden gaan vóór introducés.

(Kopfoto: Ossip van Duivenbode)

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *