Even voorstellen: John Hersbach

  • Door VVMA
  • 23 augustus 2023
  • 2
  • 750 Views

Hallo beste vrienden,

Zoals jullie wellicht al hebben gelezen op de website, heb ik me kandidaat gesteld voor het bestuur van de VVMA. Het betreft de vacature die ontstond na het vertrek van Paulien Ariens. Paulien heeft haar bestuursfunctie veel jaren voortreffelijk vervuld. Ook op deze plek wil ik haar daar hartelijk voor bedanken.

Welzijnswerk en jeugdzorg

Ik ben opgegroeid in Maastricht maar woon inmiddels 46 jaar in Arnhem. Naar Arnhem kwam ik om de Sociale Akademie te volgen. Daarna heb ik aan de VU in Amsterdam bestuurs-, beleids- en organisatiekunde gestudeerd. Mijn eerste werkplek was buurthuis Ons Huis in Klarendal. En vanaf dat moment heb ik 44 jaar gewerkt in het welzijnswerk en de jeugdzorg in allerlei functies, in veel gemeenten in het land. Dit jaar ben ik met pensioen gegaan. Ik heb een brede interesse, maar bovenal intrigeert me op welke wijze we onze maatschappij inrichten. Onderwerpen als armoede, bestaanszekerheid en rechtvaardigheid liggen mij na aan het hart.

Kunst

Zolang ik me kan herinneren ben ik geïnteresseerd in kunst. Dat uit zich in het bezoeken van musea, kunstinstituten, biënnales, kunstbeurzen, galeries en het lezen over kunst. Van de schoonheid van kunst kan ik oprecht genieten. Het is ontspannend, ik doe er ideeën op en het stimuleert de fantasie en creativiteit. Maar het stemt ook tot nadenken, zeker bij tentoonstellingen als ‘Tussen Grenzen’.

Tekenen deed ik op de kleuterschool en ik ben er niet meer mee opgehouden. Sinds kort krijg ik les bij de KWA, een vereniging voor vrijetijdskunstenaars. Ik probeer me te bekwamen in het maken van grafisch werk, zoals bijvoorbeeld etsen.

Mijn zoon is beeldend kunstenaar. Met hem maak ik kunstreizen en samen bezoeken we veel tentoonstellingen. Via hem kom ik in aanraking met allerlei facetten van de hedendaagse kunstwereld. Heel boeiend. Maar bovenal ben ik een trotse vader van een autonoom kunstenaar. 

Organiseren en besturen

Deel uitmaken van het bestuur van de Vrienden van Museum Arnhem past goed bij mij omdat het enerzijds te maken heeft met kunst en anderzijds met organiseren en besturen. Mijn gehele werkende leven ben ik daarmee bezig geweest. Ik heb veel projecten geïnitieerd, organisaties opgericht en altijd onderzocht waar verbetering en innovatie mogelijk was. Dat kan je natuurlijk niet alleen. Ik ben dan ook altijd op zoek naar verbindingen en samenwerking met andere organisaties en personen.  

Naast mijn werk heb ik ook een aantal vrijwillige bestuursfuncties bekleed, bijvoorbeeld bij de overburen van het museum, bij de stichting Vrienden van Montessori en ik heb mede het Jeugdsportfonds opgericht en er 13 jaar in het bestuur gezeten

Arnhem heeft een fantastisch museum en ik wil graag een steentje bijdragen om inwoners van de regio Arnhem te enthousiasmeren om naar het museum te komen en van kunst te genieten.

Sinds geruime tijd ben ik vriend van het museum. Ik heb veel zin om bezig te gaan met het organiseren van interessante activiteiten voor en samen met de vrienden. Ook ben ik benieuwd naar jullie ideeën daarover. Ik hoor ze graag. En ik hoop jullie natuurlijk te zien en te spreken bij komende activiteiten.

Tot gauw en met vriendelijke groet

John Hersbach

2 comments on “Even voorstellen: John Hersbach

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *