Kleuterarchitectuur en stedenbouw op steroïden

  • Door VVMA
  • 6 oktober 2019
  • 0
  • 407 Views

Op stadssafari met Hans Jungerius

Het voormalige ABN-Amro-kantoor. Jungerius: “Kleuterachtige kijk-mij-eens-architectuur heeft geleid tot een soort mausoleum voor een onbekende leider”

Door de onophoudelijk neerstromende regen leek het meer een survival dan een safari, maar een groep Vrienden liet zich daardoor niet uit het veld slaan. Onder leiding van ‘ontdekkingsreiziger’ Hans Jungerius maakten zij op zondag 6 oktober een wandeling langs bijzondere plekken in het centrum van Arnhem. Jungerius, die in Arnhem Architectonische Vormgeving/Monumentaal studeerde, neemt geen blad voor de mond bij zijn commentaar op verschillende (stede)bouwprojecten die in het naoorlogse Arnhem al dan niet werden uitgevoerd. Daarbij speelde dikwijls een conflict tussen modernisten, die Arnhem bijvoorbeeld geschikt wilden maken voor het moderne autoverkeer, en aan de andere kant degenen die juist het traditionele, intieme karakter van de stad wilden behouden. De resultaten van die tweestrijd zijn overal in de stad nog te zien.

Ook in de huidige tijd leidden snel veranderende opvattingen vaak tot een radicale ommezwaai. Zo was er in 2004 nog het plan voor het Rijnboogproject met haven (stedenbouw op steroïden, volgens Jungerius) terwijl in datzelfde gebied nu juist particuliere bouwkavels werden aangeboden. Hans Jungerius vindt dat een positieve ontwikkeling: “Vroeger wilden ze in Arnhem van alles, maar er gebeurde niets. Dat is nu aan het veranderen.”

Ruim baan voor het verkeer: de nieuwe Ingenieur J.P. van Muijlwijkstraat zou een nieuwe oost-westverbinding worden. Later is de straat weer versmald. .