Vriendenexcursie: Ontgrenzen in Het Valkhof

  • Door VVMA
  • 18 juni 2022
  • 0
  • 657 Views

 Museum Arnhem en Museum Het Valkhof werken samen. Vier jaar lang experimenteren zij met manieren om hun collecties te presenteren. Zij gaan intensieve verbindingen aan met gemeenschappen die met hen co-creëren in het maken van tentoonstellingen en activiteiten. Om dit mogelijk te maken is het ambitieuze plan Ontgrenzen door het Ministerie van OCW na advies van de Raad voor Cultuur gehonoreerd met een plaats in de Basis Infrastructuur (BIS), waardoor er vier jaar financiering is verzekerd.

In Ontgrenzen wordt met een public-in-residence samengewerkt aan tentoonstellingen met thema’s die raken aan levens van mensen.

Museum Het Valkhof is nu als eerste gestart in dit kader met de tentoonstelling ‘Moving Stories, de rijkdom van de Limes’. Grenzen waren 2000 jaar geleden ontmoetingsplaatsen van culturen en onderdeel van de weg die migranten aflegden. Net als nu. Onze Limes, nu Unesco Werelderfgoed, is zo’n ontmoetingsplaats die toont wat ons als mensen verbindt, door eeuwen en over grenzen heen.

Deze tentoonstelling loopt tot in september, de maand dat het Museum Valkhof de deuren sluit voor een verbouwing. In de herfst is dan Museum Arnhem aan zet met ‘Een nieuw perspectief op Gender en Geaardheid’.

VVMA-Vrienden kunnen op 14 juli nader kennismaken met dit eerste project.  Marie Stel, conservator moderne en hedendaagse kunst en samensteller van de tentoonstelling, heeft aangeboden om tijdens de excursie een uitgebreide inleiding te verzorgen in de aula van het Museum Het Valkhof.

Programma 14 juli

Gezien de goede bereikbaarheid per openbaar vervoer is er voor gekozen dat iedereen op eigen gelegenheid naar Museum Het Valkhof reist.

Adres: Kelfkensbos 59, 6511TB Nijmegen.

11:30 uur: ontvangst met koffie/thee in de aula

12.00 … 13.00 uur: uitgebreide inleiding door Marie Stel in de aula

13.00 … 13.45 uur: gezamenlijke ‘Karel de Grote’ lunch in het Museumcafé

vanaf 13.45 uur: op eigen gelegenheid bezoek aan deze en de andere tentoonstellingen

Aanmelding

Per e-mail uitsluitend via vvma.excursies@museumarnhem.nl of per post:VVMA p/a Badlaan 23, 6865 BE Doorwerth onder vermelding van:

  •  naam,
  • Telefoonnummer (vast en mobiel),
  • aantal personen (bij meer dan 1 persoon aangeven, ‘Vriend voor twee’ of introducé),
  • eventuele dieetwensen voor de lunch (soep en broodjes),
  • wel/niet in het bezit van Museumkaart, Rembrandtkaart of Vriendenloterij VIP- kaart

Kosten

€ 18 (introducés € 23 ). Dit is inclusief koffie en lunch, exclusief toegang.

Houders van een Museumkaart, Rembrandtkaart of Vriendenloterij VIP-kaart hebben gratis toegang. Anderen betalen zelf in Museum Het Valkhof ter plekke het groepsentreetarief van € 10,-.

Betaling

Door overmaking op het speciaal voor excursies bestemde rekeningnummer NL23 INGB 0006 0781 11 t.n.v. Ver. Vrienden Museum Arnhem.

Aanmelding en betaling graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 4 juli.

Aanmelding is pas definitief na ontvangst van betaling. Vrienden gaan vóór introducés.

In verband met vakantie kunnen eventuele vragen via de mail pas na 1 juli beantwoord worden en ontvangt u de bevestiging van deelname en de laatste informatie ook na die datum.

Otobong Nkanga (Nigeria) ‘Revelations’ (2020) textiel en fotografie