VVMA publiceert concept Beleidsplan 2023 … 2026

  • Door VVMA
  • 26 oktober 2022
  • 0
  • 373 Views

Museum Arnhem is met die heropening  een nieuwe weg ingeslagen, met als kernthema Kunst & Samenleving: “Een inclusieve aanpak heeft in het huidige tijdsbestek meer relevantie dan ooit en vormt een belangrijke kern van het beleid van Museum Arnhem”. De focus van het museum ligt nu op twintigers en dertigers, ‘bewuste, maatschappelijk betrokken millennials’.

Zoals in veel vriendenverenigingen in de museale wereld zijn ook de Vrienden van Museum Arnhem veelal langjarig lid.  Daarmee sluit het ledenbestand niet helemaal aan bij de primaire doelgroep van het museum. De VVMA acht het van groot belang dat juist ook deze langjarige ondersteuners van het museum zich betrokken blijven voelen bij ‘hun’ museum en de verbinding met het zich verjongende en vernieuwende museum behouden.

De coronacrisis en de langdurige sluiting van het museum zijn de afgelopen jaren bovendien  een forse handicap gebleken, waardoor het ledental terugliep. Over de jaren 2017 … 2021 was de teruggang circa 15%. In die jaren was er nauwelijks sprake van nieuwe aanmeldingen. De opening van het vernieuwde gebouw en de Vriendenpreview bleken echter een katalysator voor hernieuwde groei van het aantal leden.

Toekomst

Om voor de vereniging  een toekomstvisie vast te leggen heeft de VVMA nu het concept Beleidsplan 2023 … 2026 gepubliceerd. De belangrijkste ambitie blijft, zo blijkt uit het plan,  een verdere ledengroei. Dat wil de vereniging bereiken door het werven van nieuwe, vooral jongere Vrienden, maar ook door het zoveel mogelijk vasthouden van de bestaande groep. Mede daarom is met ingang van 2022 een modernisering van de lidmaatschapsvormen doorgevoerd.

Verdere stappen om tot ledengroei te komen, zijn onder meer :

  • nieuwe initiatieven als thema-avonden in Café Pierre;
  • naast lezingen en rondleidingen bijvoorbeeld ook interviews met professionals in het veld;
  • de activiteiten van de vereniging zouden vaker in de avonduren en de weekeinden moeten plaatsvinden, zodat ook Vrienden met kinderen of volle agenda’s eerder zullen deelnemen:
  • het organiseren van ontmoetingsmomenten met ArtEZ-studenten. Zij kunnen mogelijk hun werk aanbieden aan Vrienden en raken zo betrokken bij de VVMA.

Lees hier het complete concept-beleidsplan:

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *