Vergeten kunstenaar

  • Door VVMA
  • 11 juli 2022
  • 0
  • 712 Views

Door de spanningen in de jaren 30 en door de oorlog zijn er socialistische en communistische kunstenaars naar de achtergrond verdwenen. Dat gebeurde ook met kunstenaar Berthe Edersheim. Door retrospectief aankopen te doen probeert het museum die balans te herstellen.

Dit stilleven maakte Edersheim in 1932, kort nadat ze bij kunstenaar Harmen Meurs in de leer is gegaan. Ze schilderde dit stilleven met veel precisie, de citroenen zijn realistisch en van de krant zijn zelfs stukjes tekst te lezen.

Berthe Edersheim, Stilleven met citroenen (1932) Collectie Museum Arnhem. Bekijk het werk in de tentoonstelling Van Links Naar Rechts.