Gesprekken rondom maquette van een AZC

  • Door VVMA
  • 15 september 2023
  • 0
  • 301 Views

In de tentoonstelling Tussen grenzen is een maquette van (voormalig) asielzoekerscentrum Klompjan in Markelo te zien. Karen G. bouwde deze in 2012 met materialen die hij vond op het terrein toen hij zelf als asielzoeker in dit AZC verbleef. Het verbeeldt een plek die niet meer bestaat, maar die nog steeds waarde en betekenis heeft voor de mensen die er gewoond, gewerkt of omheen gewoond hebben. Het staat symbool voor een ingrijpende periode in het leven van alle nieuwe Nederlanders die ooit asiel aanvroegen. De maquette, die nu is te zien in Museum Arnhem, zal binnenkort als kunstwerk van de week worden beschreven in De Volkskrant. Om inzicht te krijgen in de betekenis van het AZC organiseert Tussenlanding samen met Imagine IC en Museum Arnhem drie gesprekken met mensen die ooit, nooit en nu in een AZC hebben gewoond of wonen.

Deze gesprekken zijn niet bedoeld om het eens te worden of elkaar te overtuigen. In deze gesprekken kijken we met elkaar naar de maquette en delen we onze gevoelens en ervaringen. Daarnaast bouwen we samen aan een groeiend netwerk en archief. We volgen hierin de gespreksmethode ‘emotienetwerken’, ontwikkeld door Imagine IC en de Reinwardt Academie om ‘erfgoedwijsheid’ te stimuleren.

Vrijdag 29 september: Gesprek voor mensen die ooit in een AZC hebben gewoond
Het eerste gesprek is bedoeld voor mensen die ooit, lang of kort, in een AZC hebben gewoond. Iedereen met een AZC verleden is welkom! Met elkaar creëren we een veilige plek om ervaringen en emoties te delen en naar elkaar te luisteren. Dat doen we in groepsverband of in kleine groepjes, waar het moment om vraagt. Wat roept de maquette bij jou op? Hoe voel je je daarbij? Het gesprek wordt begeleid door het team van Tussenlanding, waaronder ervaringsdeskundigen.

Wanneer? Vrijdag 29 september, 16.30 … 18.30 uur (inloop en drankje vanaf 15.30 uur)
Waar? Museum Arnhem (meer informatie volgt na aanmelding)
Voor wie? Dit gesprek is bedoeld voor mensen die ooit in een AZC hebben gewoond. De voertaal is Nederlands, maar het gesprek kan eventueel ook in het Engels, Arabisch of Turks worden gevoerd.
Kosten? Deelname is gratis.
Deelnemen?
Je dient je voor deze activiteit vooraf aan te melden via een mail naar info@museumarnhem.nl (onder vermelding van je naam, aantal personen, je voorkeurstaal en de datum 29 september). Er is plek voor 12 personen.

Zaterdag 21 oktober: Gesprek voor mensen die nooit in een AZC hebben gewoond
Het tweede gesprek is bedoeld voor mensen die nooit in een AZC hebben gewoond. Ondanks dat het AZC meestal een gesloten plek is, maakt het altijd deel uit van een grotere gemeenschap van mensen die er ook werken of – dichtbij of ver weg – omheen wonen. Iedere Nederlander verhoudt zich op die manier tot een AZC. Wat roept de maquette bij jou op? Hoe voel je je daarbij? Met elkaar creëren we een veilige plek om ervaringen en emoties te delen en naar elkaar te luisteren. Het gesprek wordt begeleid door het team van Tussenlanding, waaronder ervaringsdeskundigen.

Wanneer? Zaterdag 21 oktober, 15.00 … 17.00 uur (inloop en drankje vanaf 14.00 uur)
Waar? Museum Arnhem (meer informatie volgt na aanmelding)
Voor wie? Dit gesprek is bedoeld voor mensen die nooit in een AZC hebben gewoond. Ervaring of voorkennis is niet vereist. De voertaal is Nederlands.
Kosten? Deelname is gratis.
Deelnemen? Je dient je voor deze activiteit aan te melden via een mail naar info@museumarnhem.nl (onder vermelding van je naam, aantal personen en de datum 21 oktober). Er is plek voor 15 personen.

Het derde gesprek voeren we in de beslotenheid van het AZC en is alleen bedoeld voor mensen die op dit moment in een AZC wonen.

foto: Milena Mulders

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *