VVMA en AVG

  • Door VVMA
  • 1 januari 2023
  • 0
  • 315 Views

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het bestuur van de Vereniging Vrienden Museum Arnhem (VVMA) geeft de contactgegevens van de (nieuwe) vrienden door aan het Museum Arnhem, zodat zij ook de nieuwsbrieven en andere correspondentie van het museum ontvangen. Dit is al eens in het verleden in een nieuwsbrief vermeld. Omdat de VVMA een vereniging is die geen onderdeel is van het museum of de Stichting Museum Arnhem, zou het bestuur aan iedere vriend om toestemming moeten vragen de contactgegevens door te sturen. Vooruitlopend op een wijziging van het Huishoudelijk Regelement in deze zin, die wij voor zullen leggen aan de ledenvergadering, vragen wij u, indien u daar bezwaar tegen heeft, dit kenbaar te maken bij het secretariaat van de VVMA. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u instemt met onze handelswijze.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *