Hele collectie geregistreerd

  • Door VVMA
  • 15 december 2019
  • 0
  • 375 Views

Door Sanna Snellaars

De uitbreiding en de vernieuwing van het museum brengt een tijdelijke sluiting met zich mee. In de tijd dat Museum Arnhem is gesloten wordt de hele collectie doorlopen. Begin 2019 is het registratieproject gestart. Dit project heeft als doel om alle objecten uit de collectie digitaal te registeren en te barcoderen. Door een uitgebreide registratie kunnen nieuwe tentoonstellingen beter voorbereid worden. Ook wordt dit online voor een breder publiek toegankelijk gemaakt.

De collectie staat momenteel nog verspreid over verschillende depots en bruikleenlocaties. Na de vernieuwbouw van het museum komt er op de Utrechtseweg één groot depot waar de gehele collectie naar toe wordt verhuisd. Hierdoor kan het beheer en behoud van de collectie zo optimaal mogelijk wor-den uitgevoerd.

Doordat elk object een barcode krijgt wordt onder andere de verhuizing straks eenvoudiger. Door het scannen van de bar-codes bij de verhuizing wordt de standplaats van het object automatisch aangepast. Daarnaast is het ook mogelijk om op locatie objectgegevens op te vragen en aan te passen.