12 april 2023 VVMA

Zonder formele kunstopleiding klommen in de jaren 1920 … 1945 naïef realisten naar de artistieke top, aan beide kanten van de oceaan. Hun schijnbaar eenvoudige landschappen, intieme huiselijke taferelen, ongeveinsde...